Usein kysytyt kysymykset - OVV Asuntopalvelut

Usein kysytyt kysymykset

Alta löydät vastauksia yleisiin vuokrauksessa eteen tuleviin kysymyksiin. Lisää tietoa vuokrauksesta löydät OVV Asuntopalveluiden ylläpitämältä Vuokrakas.com -sivustolta.

Takaako OVV vuokranmaksun?

OVV vastaa vuokralaisen vuokrasta ensimmäisen vuoden ajan – mikäli vuokralainen ei maksa vuokraa, OVV maksaa. Vuokranantajan tarvitsee ainoastaan ilmoittaa OVV:lle kuun 10. – 20. pvä puuttuvasta vuokrasta ja OVV maksaa vuokran 10 päivän kuluessa. Tarvittaessa OVV vaihtaa vuokralaisen, mutta tästä ei synny vuokranantajalle ylimääräisiä kuluja.

Asiakkaan tarpeen mukaisesti vuokravälitys on mahdollisuus valita myös ilman vuokratakausta, joten takaus riippuu ostetusta palvelusta. OVV Kokonaispalveluna takaamme vuokran kokovuokrasuhteen ajan.

Voinko irtisanoa vuokralaisen ja miten teen irtisanomisen oikein?

Vuokranantaja voi irtisanoa vuokralaisen, mikäli irtisanomissyy ei ole hyvän tavan vastainen. Mikäli asunto otetaan omaan käyttöön, asunto myydään tms., syy on hyväksyttävä. Jos vuokrasuhde on kestänyt alle vuoden, irtisanomisaika vuokranantajalle on 3kk, mutta jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden, irtisanomisaika on 6kk. Mikäli haluaa irtisanoa asunnon siksi, että vuokralainen aiheuttaa häiriöitä tai ei maksa vuokraansa, vuokrasuhde on purettava. Kun purkuperusteet ovat olemassa, laissa ei ole määrätty aikaa milloin vuokrasuhde päättyy eli tarvittaessa se voi päättyä vaikka heti.

Vuokrasuhteen irtisanomiseen ja purkuun liittyy monia eri tilanteita ja toimintavaihtoehtoja ja tarkempaa tietoa kannattaa kysyä OVV:n toimistosta.

Mitä jos vuokralainen ei ole maksanut vuokraansa?

Mikäli vuokra on rästissä, siitä kannattaa huomauttaa vuokralaiselle melko nopeasti ja sopia selvästi päivä milloin rästi on maksettava. Jos maksut myöhästelevät toistuvasti tai rästiä ei ole maksettu sovittuun päivään mennessä, kannattaa antaa pikaisesti purkuvaroitus. Mikäli velkaa ei ole maksettu ilmoitettuun päivään mennessä, vuokrasuhde voidaan purkaa. Sekä varoitukseen että purkuilmoitukseen kannattaa hankkia vuokralaisen allekirjoitus, jotta se on pätevä. Jos vuokraa on rästissä huomattava summa, yleisesti vähintään kaksi kuukautta, varoitusta ei tarvitse antaa ja vuokralaiselle voi suoraan ilmoittaa vuokrasuhteen purusta.

Sain soiton isännöitsijältä, että vuokralaiseni on aiheuttanut asunnossa häiriötä. Mitä teen?

Ensimmäiseksi kannattaa soittaa vuokralaiselle ja kysyä mistä on kysymys. Joskus häiriöt ovat täysin perusteettomia ja taloyhtiössä ensisijaisesti aina epäillään vuokralaista – etenkin sitä taloon juuri muuttanutta. Jos häiriö on todellinen, siitä pitää antaa vuokralaiselle varoitus. Taloyhtiön antama varoitus ei ole riittävä, sillä taloyhtiöllä ja vuokralaisella ei ole sopimussuhdetta, paitsi jos vuokralainen on taloyhtiön vuokralainen. Varoitus pitää siis tulla nimenomaan vuokranantajalta. Varoituksen antoon voi kysyä tarkempia ohjeita paikalliselta OVV:n toimistolta.

Vuokrasopimuksessa on maininta, että lemmikit ovat kiellettyjä – siitä huolimatta vuokralainen on hankkinut koiran. Miten toimin?

Kyseessä on sopimusrikkomus, jonka on vuokrasuhteen irtisanomisperuste, mutta ei välttämättä purkuperuste. Jos vuokrasopimukseen on kirjattu selvä peruste kiellolle (esim. lemmikkieläimet ovat kielletty allergiasyistä), se on vahva peruste ja oikeuttaa näin myös vuokrasuhteen purkuun. Jos lemmikkieläimet on vain kielletty, vuokrasuhteen päättö toiminee enintään irtisanomisen kautta eli antaa perustelun irtisanomiseen. Kuluttajariitalautakunnan päätöksistä löytyy paljon ratkaisuja, jotka antavat suuntaa sille miten varsinaisesti tuomioistuin asian ratkaisisi, mutta koskaan lopputuloksesta ei voi olla ihan varma.

Huoneenvuokralaki määrää, että vuokralainen on vastuussa, mikäli asuntoon syntyy kulumista, joka ei ole ns. normaalia kulumista. Jos vuokralaisen lemmikkikoira puree jalkalistaa tai aiheuttaa kosteusvaurion lattialle, se ei ole normaalia kulumista ja tästä vuokralainen on vastuussa. Mikäli asuntoon on tehty alkutarkastus vuokrasuhteen alkaessa, syntyneet muutokset on helppo todeta ja laskuttaa vuokralaiselta.

Vakuus, tarvitaanko sitä ja milloin se on palautettava?

Yleensä vuokralainen maksaa vakuuden, mikä voi lain mukaisesti olla enintään 3kk vuokran suuruinen. Mikäli vuokralaiselta jää rästiä vuokrasuhteen päättyessä, vuokranantajan voi sopia vuokralaisen kanssa, että rästi vähennetään vakuudesta. Asunnon normaalia suuremmat kulumiset, heikko loppusiivous tms., voidaan myös vähentää vakuudesta, mikäli asiasta sovitaan vuokralaisen kanssa. Vakuuden pidättämisen syistä on myös aina ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti. Vakuuden tarkoituksena on turvata vuokranantajan asemaa häiriöiden sattuessa. Pääsääntönä on, että vakuus kattaa mahdolliset vuokrarästit ja mahdollisen asunnon vaurioitumisen.

Välittämiemme asuntojen kohdalla vakuus on yleisimmin 1-2 kuukauden vuokran määräinen. Yleisimmät vakuuden toimitustavat ovat vuokralaisen avaama vuokravakuustili tai vuokranmaksutilille suoritettu rahavakuus. Muita vaihtoehtoja ovat mm. vuokralaisen perheenjäsenen tai sosiaalitoimen antama takaus tai vuokravakuus.com -palvelun kautta haettu vakuus.

Usein juuri opiskelijoille tarkoitetuissa kohteissa vakuus on edullisempi, esimerkiksi yhden kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuuden toimituspäivästä sovitaan vuokrasopimusta tehtäessä ja toimituspäivä on lähes poikkeuksetta ennen sopimuksen alkamista. Täysin häiriöttömässäkin vuokrasuhteessa vakuus tulisi palauttaa vasta vuokrasuhteen päätyttyä, kun asunnon kunto on tarkastettu. Vakuus tulee kuitenkin palauttaa viivytyksettä. Lisätietoa asiasta Vuokrakas.com -sivuston blogissa: Vakuuden palautus vuokasuhteen päätyttyä

Onko vuokralaisella velvollisuus osallistua taloyhtiön hoitoon?

Jos muusta ei ole sovittu, vuokralaista ei voi velvoittaa osallistumaan taloyhtiön ns. talonmiesvuoroihin. Taloyhtiön käytännöt sitovat osakkeenomistajaa, eivät vuokralaista. Jos vuokranantaja ei ole sopinut vuokrasopimuksessa vuokralaisensa kanssa taloyhtiön lumenluontivuoroista ym., vuokralaisen ei niitä tarvitse tehdä.

Kun vuokrasuhde loppuu, mikä on asunnosta poismuuttopäivä?

Asuinhuoneenvuokralain mukaisesti muuttopäivä on kuun viimeisen päivän jälkeinen arkipäivä, jolloin asunnosta tulee luovuttaa puolet ja loput seuraavana päivänä. Jos uudelle vuokralaiselle on luvattu, että vuokrasuhde alkaa kuun 1. pvä, joka sattuu lauantaille ja poislähtevä vuokralainen käyttää oikeuttaan luovuttaa asunnosta puolet maanantaina ja loput tiistaina, tilanne on hankala. Poislähtevä vuokralainen maksaa vuokraa ko., päiviltä, mutta vuokranantaja voi joutua maksamaan vahingonkorvausta tulevalle vuokralaiselle, jos hänelle syntyy ylimääräisiä kustannuksia muuton viivästymisestä. Jotta tilanteelta vältyttäisiin, vuokrasopimukseen voi ja kannattaakin kirjata selkeästi, että ”asunto tulee luovuttaa vuokrasuhteen päättymispäivänä”. Tällöin vuokrasuhde päättyy kuun viimeinen päivä riippumatta viikonpäivästä ja silloin asunto on myös luovutettava.

Mikä merkitys on muuttotarkistuksen tekemisellä?

Kun vuokrasuhteen alkaessa selkeästi tarkastetaan missä kunnossa asunto on ja kirjataan kunto ylös, on tarkastukseen helposti verrattavissa asunnon kunto vuokrasuhteen päättyessä. Jos asunnossa on tapahtunut jotain, mikä ei ole säädösten mukaisesti normaalia kulumista, se on veloitettavissa vuokralaiselta. Asunnon normaalia kulutusta harkitessa on otettava huomioon vuokrasuhteen kesto, vuokralaisten määrä, asunnon hoidosta annetut ohjeet yms. olosuhteet. OVV ei automaattisesti tee asuntoihin muuttotarkistusta, mutta sen voit useimmilta toimistoilta tilata lisäpalveluna; kysythän tarkemmin omasta OVV-toimistostasi.

Mitä tehdään, jos vuokralainen on hukannut avaimen?

Jos vuokralainen on hävittänyt avaimia, on turvattava, että uudelle vuokralaiselle ei synny ongelmia asunnon avaimien liikkuessa epämääräisillä henkilöillä. Vuokranantaja vastaa uuden vuokralaisen turvallisuudesta ja tarvittaessa lukot on sarjoitettava uudelleen. Mikäli vuokrasopimuksessa sovitaan selkeästi, että vuokralaisen tulee luovuttaa kaikki avaimet tai hän maksaa uudelleen sarjoituksen kulut niiden hävitessä, asia on selkeä kaikille osapuolille. Sopimukseen on kirjattavissa myös selkeästi summa minkä vuokralainen maksaa sopimussakkoa avainten kadotessa (esim. 300€), jos hän ei palauta kaikkia avaimia.