Tutustu OVV-yrittäjyyteen

Lisätietoja

OVV MENESTYSTEKIJÄT

OVV Asuntopalvelut – Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy on asuntosijoittajan valtakunnallinen kumppani. OVV Asuntopalvelut franchising ketjun yrittäjät tarjoavat vuokravälityksen ja myynnin lisäksi vuokravalvontaa ja hallinointia yksityisasiakkailleen sekä vuokrantakauksia. Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy tarjoaa sijoitustaloyhtiöille isännöinti-, hallinnointi- ja taloushallintapalveluita sekä kiinteistönjohto palvelut ja tarvittaessa konsultointipalveluiden lisäksi rahoitusjärjestelyjen neuvontaa

OVV Asuntopalvelut ketju haluaa tarjota – erityisesti opiskelijoille ja nuorille aikuisille – vapaiden markkinoiden asuntoja. Turvallisena ja nopeana yhteistyökumppanina OVV  yrittäjä löytää yhdessä jokaisen asiakkaan kanssa oikean ratkaisun, hyvän vuokralaisen tai mukavan asunnon. Palvelemme asiakasta henkilökohtaisesti ja tasavertaisesti.

”Hinnat voi aina kopioida, mutta palvelua ja käyntikokemusta ei. Hyvän palvelun voi antaa vain koulutettu, innostunut ja motivoitunut henkilökunta.”

Ajatus rehellisestä ja avoimesta toiminnasta ulotetaan myös OVV ketjun ja yrittäjän väliseen suhteeseen, selkeänä ja suorana. Kun Sinä menestyt, ketju menestyy ja päinvastoin. Myös franchising-toiminta sisältää yrittämisen riskin, vaikka menestyväksi osoitetun konseptin riskit ovatkin uusien polkujen avaamista pienemmät. Menestyksen avaimet ovat siis kädessäsi jo käynnistysvaiheessa, mutta liiketoiminnan hedelmät poimit omalla, kovalla, yrittäjän työlläsi. Ketju antaa tuen, Sinä rakennat menestyksesi!

OVV ketju tavoittelee kevyellä organisaatiolla reaktionopeutta ja -herkkyyttä. Haluamme panostaa mahdollisimman tehokkaasti sekä ketjun että yrittäjien liiketoiminnan kehittämiseen. Samaa yrittäjähenkistä ajattelutapaa toteutetaan läpi koko ketjun – myös Sinun OVV toimipisteessäsi.

YRITTÄJÄN TYÖ

Vuokra-asuntovälittäjän tehtävä koostuu palveluketjusta, jossa etsitään hakijalle asunto ja vuokranantajalle vuokralainen. Työtä tehdään yhtä hyvin toimistossa kuin asiakkaiden luonakin.

Keskimääräisen työpäivänsä aikana OVV yrittäjä luo ja hoitaa yhteydenpitoa tärkeimmän sidosryhmänsä, vuokranantaja- ja asunnonhakija-asiakkaiden, suuntaan. Lisäksi yrittäjä toimittaa juoksevia asioitaan alueen viranomaisten ja muiden yritysten kanssa sekä tietysti analysoi ja suunnittelee liiketoimintaansa. Jokainen yrittäjä toimii osana kaupunkiaan, on ketjun paikallinen asiantuntija. Yrittäjänä käytät työssäsi persoonasi ja ammattitaitosi lisäksi paikallista yhteysverkostoasi.

Yrittäjä työskentelee ahkerasti aamusta iltaan, joskus toimistoajan ulkopuolellakin. Vain paikallinen yrittäjä tuntee asiakkaidensa tarpeet ja pystyy ne tyydyttämään – aktiivinen yrittäjä näkee toimintansa merkityksen tarjoten asiakkailleen kilpailijoita paremman palvelun. Hän nauttii yrittäjyyden haasteista, aherruksesta ja työnsä vaihtelevista vaatimuksista. Lopulta juuri yrittäjä määrää asiakkaidensa kokeman palvelun tason.

Haluamme olla helposti lähestyttävä, luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani. Yhteistyön onnistumiseksi jokaisen yrittäjän on ketjun yhtenä lenkkinä täytettävä korkeat vaatimuksemme. OVV yrittäjänä työskentelet asiakkaiden lähellä ja saat ensimmäisenä kuulla vastaammeko haluamaamme kuvaa. Olethan asiakkaidesi edustaja vuokra-asumisen asioissa.

YHTEISTYÖLLÄ ENEMMÄN

OVV ketju elää tiiviissä kahden- ja monenvälisessä yhteydenpidossa. Nykyiset yrittäjät auttavat Sinua uusissa haasteissasi tietäen, että saavat myöhemmin tarvitessaan apua Sinulta. Monta turhaa virhettä voi välttää kysymällä kokeneemmalta.

Haluamme palvella jokaista asiakastamme kokonaisvaltaisesti. Valtakunnallisten yhteistyökumppaniemme kanssa pystymme tarjoamaan asiakkaillemme ainutlaatuisia etuja. Monipuolista vuokravälityksen palvelupakettiamme täydentävät mm. Väreen sähkösopimus sekä tarvittaessa Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:n palvelut, jotka on suunnattu suuromistajille.

TULEVAISUUS FRANCHISING-YRITTÄJÄNÄ

”Franchising on kahden itsenäisen yrityksen, franchisingantajan (OVV Asuntopalvelut – Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy) franchisingyrittäjän (ml. Sinun yrityksesi) välistä sopimukseen pohjautuvaa, pitkäaikaista yhteistyötä, jossa franchisingantaja luovuttaa franchisingyrittäjälle sovittua maksua vastaan oikeuden käyttää kehittämäänsä liiketoimintamallia suunnittelemiensa ja valvomiensa toimintaohjeiden mukaisesti”.

Uusi OVV yrittäjä astuu Suomen suurimman vuokra-asuntoja välittävän yritysketjun kehittyväksi ja kehittäväksi lenkiksi. OVV-liiketoimintamallille rakennettu konsepti antaa kehyksen, jolle Sinä itsenäisenä yrittäjänä kokoat menestyvän liiketoimintasi.

Menestyvä franchising-toiminta edellyttää kannattavaksi osoitettua konseptia. OVV Asuntopalvelut palvelee tänään useassa kaupungissa, joista kaikki ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia ja johtamia. Valitessasi franchising-muotoisen OVV yrittämisen, saat käyttöösi perusteellisesti koetellun ja menestyväksi todetun tavan hoitaa yritystä ja pääset kehittämään OVV toimipistettäsi pitkäjänteisesti. Henkilökohtainen OVV yhteistyösopimus solmitaan joko määräaikaisena tai toistaiseksi jatkuvana. Määräaikaista Franchising-sopimusta voidaan myös jatkaa.

OVV ketju on sitoutunut noudattamaan Suomen franchising-yhdistyksen eettisiä sääntöjä.

OVV Asuntopalvelut kehittää toimintaansa tavoitteenaan ketjun ja jokaisen yrittäjän markkina-aseman jatkuva vahvistuminen. Menestyvälle yrittäjälle tämä merkitsee mahdollisuutta sekä laajentaa toimintaansa muillekin potentiaalisille paikkakunnille että vaikuttaa palautteellaan OVV-konseptin kehittymiseen.

INVESTOINTI JA TOIMINNAN MAKSUT

Alkuinvestointi koulutukseen, laitteisiin ja kalustukseen on noin 10.000 – 30.000 EUR (+ALV). OVV pystyy neuvomaan tarvittavan pääoman järjestämisessä.

Uusi yrittäjä voi myös ostaa olemassa olevan OVV toimipisteen. Tällöin ostohinta määritellään toimipisteen markkina-arvon mukaan.

Yrittäjä suorittaa franchising-maksua vastineena konseptin käytöstä ja ketjun tuesta. Maksu on määritelty prosenttiosuutena toimipisteen kuukauden liikevaihdosta.

OVV YRITTÄJÄKSI, MITEN

Oma päätöksesi ryhtyä OVV yrittäjäksi ja OVV Asuntopalvelut – Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito Oy:n hyväksyntä yrittäjyydellesi.

Avaimet käteen: harkittu liikepaikka, koneet, kalusto ja tietojärjestelmä ovat Sinulle valmiina. Jo toiminnassa olevassa pisteessä asiakaskontaktitkin ovat heti käytettävissäsi.

Alkukoulutus: tutustut OVV:n toimintatapaan, palveluprosessiin, lainsäädäntöön, asiakashankintamarkkinointiin, taloushallintaan ja tietojärjestelmään sekä valmistaudut LVV-tutkinnon suorittamiseen. Koulutus tapahtuu henkilökohtaisena kontaktiopastuksena sekä OVV-käsikirjan ja lakiteosten etäopiskeluna.

Neuvonta rahoitukseen, mahdollisiin tukiin, viranomaisilmoituksiin, kirjanpitoon yms. järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Käynnistysvaiheessa toteutetaan valmistellut markkinointioperaatiot ja aloitetaan tuettu työssä oppiminen

Pysyvä neuvonta, koulutus ja tuki: yrittäjä osallistuu OVV-yrittäjäpäiville, saa koulutusta uusista tuotteista ja lainsäädännön tai toimintatapojen muutoksista, saa tukea markkinointitoimien ja -materiaalien suunnitteluun ja toteutukseen. Yrittäjä hyötyy ketjun valtakunnallisista mainos- ja yhteistyösopimuksista. Ongelmatilanteissa tukeaan tarjoavat ketjuhallinnon ohella myös muut OVV-yrittäjät.

TAUSTATIETOLOMAKE

Tietoja käytetään OVV Asuntopalvelut –  yrittäjärekrytoinnin tietohallinnassa. Ne käsitellään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

Siirry lomakkeeseen tästä