OVV Arvot

1. Oikeudenmukaisuus ja reiluus

OVV noudattaa Hyvää Vuokratapaa ja Hyvää Välitystapaa ja pyrkii edistämään reilua ja oikeudenmukaista vuokrausta.

2. Avoin neuvonta ja opastus

OVV auttaa ja antaa ohjeita avoimesti ja asiakasystävällisesti niin omille asiakkailleen kuin muillekin neuvoja tarvitseville.

3. Helppo lähestyttävyys

OVV:n henkilökunta on ystävällistä ja auttavaista ja yhteyttä voi ottaa niin isommissa kuin pienemmissäkin kysymyksissä.

4. Nopeus ja tehokkuus

OVV välittää asunnon nopeasti ja tehokkaasti eri markkinointikanavia käyttäen. OVV myös vastaa asiakaskontakteihin mahdollisimman nopeasti.

5. Ammattitaito ja sen kehittäminen

OVV:n yrittäjä ja henkilökunta ovat ammattitaitoisia ja koulutettuja tehtäväänsä. OVV osallistuu myös aktiivisesti alan kehittämiseen ja kouluttautuu alan käytäntöihin ja suosituksiin.