Arvot ohjaavat yrityksen toimintaa jokaisessa vaiheessa

OVV Arvot

Vuokra-asuminen yleistyy

  • Vuokra-asuminen on Suomessa erittäin suosittua: jopa 1/3 meistä asuu vuokra-asunnossa.
  • Suomessa on 280 000 yksityistä vuokranantajaa, minkä lisäksi on muun muassa LUMO- ja ARA-kohteita sekä kuntien omistamia yhtiöitä.
  • Vuokralla asuminen lisääntyy koko ajan voimakkaan kaupungistumisen ja perhekokojen pienentymisen myötä.
  • Vuokraus on joustava asumismuoto, joka tukee liikkuvuutta ja yhteiskunnan joustavaa kehittymistä.

Miksi vuokravälitys kannattaa?

  • Vuokravälittäjä huolehtii sopimusasiat kuntoon puolestasi
  • Vuokravälittäjä osaa kysyä oikeat kysymykset sekä vuokranantajalta että vuokralaiselta
  • Asunnonvuokrauksessa korostuu sopimuskumppanien keskinäinen luottamus. Välittäjä auttaa arvioimaan sopimuskumppanin luotettavuutta.
  • Välittäjä on usein sovittelija ja keskinäisen ymmärryksen tulkki. Välittäjä antaa riitatilanteissa ohjeita ja neuvoja tasapuolisesti. 
  • Välittäjä hoitaa ongelmatilanteet ja on tarvittaessa läsnä koko vuokrasuhteen ajan.

OVV:n toimintaperiaatteet ja arvot

Ammattitaidolla ja luotettavasti

OVV:n asiakkaana saat käyttöösi vankan ammattitaitomme sekä kattavat vuokraustoimintaan liittyvät tietomme ja taitomme. Tunnemme niin isot kuin pienemmätkin asunnonvuokraamiseen liittyvät asiat ja osaamme toimia puolueettomana tahona vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Etsimme ratkaisut avoimiin kysymyksiin pyrkien parhaaseen mahdolliseen lopputulemaan molempien osapuolten kannalta.

Noudatamme vuokravälitysalan yhdessä laatimia toimintaperiaatteita (Hyvä vuokratapa ja Hyvä välitystapa) ja muita alan keskeisiä ohjeistuksia. Jokaiseen vuokrasopimukseen kirjataan, että vuokrasuhteessa noudatetaan alalla hyväksyttyä Hyvää vuokratapaa. Ohjeistamme ja neuvomme vuokrasuhteen osapuolia noudattamaan hyvän ja reilun vuokrauksen toimintatapoja.

OVV Asuntopalvelujen henkilöstö kouluttautuu jatkuvasti, ja kaikkia työntekijöitämme rohkaistaan suorittamaan laillistetun vuokravälittäjän (LVV) tutkinto.

Palvelemme asiakkaitamme mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Meille saa esittää kiperäkin kysymyksiä – OVV:n periaatteisiin kuuluu ottaa selvää avoimista asioista. Luvatuista asioista pidetään aina kiinni. 

Asiakas ensin 

Kohtelemme kaikkia asiakkaita tasavertaisesti ja otamme huomioon heidän yksilölliset tarpeensa. Huomioimme esimerkiksi eron ensikertalaisten ja kokeneiden vuokranantajien välillä. Haluamme puhua kaikille asiakkaille ymmärrettävästi ja kertoa esimerkiksi palveluistamme ja palkkioista selkokielellä. 

Palvelumme ei pääty vuokrasopimuksen allekirjoitukseen ja palkkion laskutukseen, vaan olemme asiakkaan tukena tarvittaessa myös vuokrasuhteen aikana.

Joustava ja nopea palvelu

Meitä rohkenet lähestyä kaikissa asunnonvuokrausasioissa. Palvelumme on joustavaa ja reagoimme nopeasti. Pyrimme järjestämään näyttöjä parhaalla mahdollisella aikataululla ja joustamaan tarpeen mukaan esimerkiksi aukioloajoissa. Pyrimme mahdollisimman nopeaan palveluun edistäessämme vuokrausprosessia, etsiessämme vastauksia asiakkaiden kysymyksiin ja vastatessamme sähköposteihin. 

Olemme viipymättä yhteydessä asiakkaaseen vuokrausprosessin tai vuokrauspäätöksen etenemisestä. Tiedotamme asiakkaalle, miten asioiden hoito etenee.

Kätevät tekniset ratkaisut ja vahva tietoturva

Vuokraustoimintaa sekä siihen liittyviä toimeksiantoja ja vuokrasopimuksia hoidetaan yhä enemmän sähköisesti. Siksi olemme varmistaneet, että tekniset järjestelmämme toimivat luotettavasti ja että ne ovat myös asiakkaille selkeitä ja helppokäyttöisiä.

Käsittelemme sopimuksia ja muita vuokraustoimintaan liittyviä asiapapereita tarkoin tietosuojaohjeiden mukaisesti. Hoidamme huolellisesti laskutuksen ja papereiden arkistoinnin. Huolehdimme myös, että kaikissa vuokrauksen vaiheissa noudatetaan tietosuojasäädöksiä ja OVV:n omaa tietosuojaohjetta. 

Haluamme kaikilla toimillamme varmistaa, että asiakas tuntee olonsa turvalliseksi asioidessaan kanssamme. Meillä olet ammattitaitoisen henkilöstön käsissä.

Kestävästi ja nykyaikaisesti

Keskeisiin arvoihimme kuuluvat ympäristön kannalta kestävät toimintatavat sekä kierrätys. Hoidamme kaupunkiesittelyt mahdollisuuksien mukaan pyörällä tai kävellen, kun auton käyttö ei ole välttämätöntä.

Hyödynnämme täysimittaisesti digitaalisia ja sähköisiä palveluja, ja panostamme verkkosivujemme mobiiliystävällisyyteen.

Suuri osa vuokralaisista on opiskelijoita ja nuoria työssäkäyviä ihmisiä. Annamme vuokrasuhteen alussa käytännön neuvoja moniin asioihin, jotta esimerkiksi muutto ensimmäiseen omaan kotiin sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.