Irtisanominen - OVV Asuntopalvelut

Irtisanominen

Vuokrasopimuksen irtisanominen on toimitettava kirjallisesti ja todistettavasti. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina yksi täysi kalenterikuukausi. Vuokrasopimus päättyy irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu. Esimerkiksi jos irtisanominen tehdään tammikuun aikana, vuokrasuhde päättyy helmikuun viimeinen päivä.

Vuokranantajan irtisanoessa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden kestäneen toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja alle vuoden kestäneissä sopimuksissa kolme kuukautta.

Tällä hetkellä hyvin yleinen on käytäntö siirretystä irtisanomisajasta. Kun vuokranantaja maksaa välityspalkkion, vuokrasopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomisaika on yleensä vuoden päästä. Mikäli vuokralainen irtisanoo sopimuksen ennen sitoutumisen päättymistä, hän maksaa sopimussakkona 1-2 kuukauden vuokraa vastaavan summan. Siirretty irtisanomisaika on molemminpuolinen eli se sitoo molempia osapuolia – tämä tarkoittaa siis, että mikäli vuokranantaja joutuisi irtisanomaan vuokralaisen vuokrasuhteen ensimmäisen vuoden aikana, hän maksaa saman sakon vuokralaiselle.

Määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa ja sopimus päättyy sovittuna päättymispäivänä. Määräaikainen vuokrasopimus sitoo kumpaakin osapuolta koko vuokrasuhteen ajan. Olet siis vastuussa vuokrasta, vaikka elämäntilanteesi muuttuisi etkä enää tarvitsisi asuntoa. Toki määräaikaiseen vuokrasopimukseen voi hakea käräjäoikeudelta muutosta, jos työ- tai opiskelupaikka muuttuu toiselle paikkakunnalle, mutta ei esim. sillä perusteella, että parisuhde purkautuu.

Irtisanomisilmoituksen löydät kohdasta lomakkeet. Pyydämme, että toimitat vuokranantajalle tekemäsi irtisanomisilmoituksen myös OVV Asuntopalveluiden toimistoon.