Vakuuden palautus vuokrasuhteen päätyttyä - OVV Asuntopalvelut

Vakuuden palautus vuokrasuhteen päätyttyä

27.05.2014

Kun vuokrasopimus on irtisanottu, asunto on tyhjä ja avaimet luovutettu, poislähtevää vuokralaista luonnollisestikin kiinnostaa, milloin hän saa vakuuden takaisin vuokranantajalta. Miten pitkään vuokranantaja voi pitää vakuutta hallussaan ja voiko hän kieltäytyä sen palauttamisesta?

Vakuus tulisi palauttaa viipymättä sen jälkeen kun on selvitetty, että vuokralainen on hoitanut kaikki velvoitteensa. Vuokralaisen päävelvoitteet ovat vuokranmaksu ja asunnon hoitaminen asianmukaisesti. Vuokranantaja siis tarkistaa, että vuokrat on maksettu, ja mikäli vuokralainen on maksanut veden suoraan taloyhtiölle vuokranantaja tarkistaa, että myös ne on hoidettu. Sen jälkeen on katsottava, että asunto on kunnossa, loppusiivous hoidettu asianmukaisesti ja kaikki avaimet on palautettu. Kun tämä on tehty, vakuus tulee palauttaa viipymättä.

Mutta mitä tarkoittaa viipymättä? Jos vuokranantaja on pitkällä ulkomaanreissulla eikä pääse tarkastamaan asuntoa, voiko hän pitää vakuutta kunnes palaa kotiin? Vuokralainen voi tarvita vakuusrahaa uuden vuokrasuhteen ja muuton aiheuttamiin kuluihin, ja mikäli hän ei saa vakuutta ajoissa, se voi aiheuttaa hänelle ylimääräisiä kuluja.

Mikäli vuokranantaja ei pääse itse tarkastamaan asuntoa, hän voi valtuuttaa tuttavan, vuokravälittäjän tms. tarkistamaan asunnon hänen puolestaan. Vieras henkilö ei voi luonnollisestikaan aina tietää kuinka paljon seinässä oli reikiä tai lattiassa naarmuja ennen vuokrasuhteen alkamista ja tällöin onkin erittäin tärkeää, että vuokrasuhteen alussa on tehty selkeä kirjallinen molempien osapuolien hyväksymä alkutarkastus, johon voi verrata asunnon luovutuskuntoa.

Mikäli vakuus on maksettu vuokranantajan tilille, sen voi maksaa vuokralaiselle myös reissusta. Mikäli vakuus on maksettu pankkiin erilliselle vakuustilille, tilin vapauttaminen voi ilman allekirjoitusta olla hankalaa. Tällöin voi olla yksinkertaisempaa, että vuokranantaja maksaa vakuuden takaisin rahana ja siirtää vakuustilille talletetut rahat omalle tililleen kotiin tulon jälkeen.

Mikäli asunto ei ole kunnossa ja vuokranantaja on sitä mieltä, että hänellä on peruste vakuuden pidättämiselle, on hänen ilmoitettava siitä välittömästi vuokralaiselle. Ilmoituksessa on selkeästi eriteltävä mitä pidätetään ja miksi. Mikäli aiemmin virheettömiin seiniin on ilmestynyt runsaasti reikiä ja/tai tapetin repeytymiä ja ne on pakko remontoida, syntyvä kustannus on selvä. Jos seinissä oli jonkin verran jälkiä jo ennen vuokrausta, seinien remontointia ei voi täysillä laittaa vuokralaisen maksettavaksi vaan ainoastaan niiltä osin kuin seinäpintojen kunto selkeästi heikkeni ko. vuokralaisen aikana.  Asiasta on aina sovittava ja neuvoteltava, vakuutta tai vakuuden osaa ei voi vain jättää palauttamatta.

Vuokra sisältää asunnon normaalin kulumisen eikä kaikki elämisen jäljet kuulu korvattavaksi. Siihen mitä normaaliin kulumiseen kuuluu tai ei kuulu, saa hyvän selvityksen Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton sivustolta, johon pääset tästä linkistä.

Jos asuntoon on tullut elämisen jälkiä, joita ei voi pitää normaalina kulumisena, mutta jäljet eivät toisaalta ole niin suuria että asunto kannattaa remontoida, voidaan sopia ns. kipukorvauksesta. Jos lattiaparkettiin on syntynyt kosteuden aiheuttama tummuma, asunnon arvo toki heikkenee, mutta se ei estä asunnon uudelleen vuokrausta. Tällöin vaurion aiheuttaja ja vuokranantaja voivat sopia keskenään korvauksesta, joka vähennetään vakuudesta.

Se kuinka paljon vakuudesta voi milloinkin vähentää, on aina tapauskohtaista ja keskinäisen neuvottelun tulos. Jos keskinäistä sopuratkaisua ei löydy, ratkaisua voi hakea kuluttajariitalautakunnasta tai käräjäoikeudesta. Suomen Vuokranantajat ry :n sekä vuokralaisten etujärjestön Vuokralaiset VKL :n lakimiehet antavat myös ohjeita ja neuvoja.

Joka tapauksessa vuokranantajan on toimittava vakuuden palautuksen suhteen reippaasti. Jos vuokrasuhde on päättynyt, on asunto tarkastettava ja vakuus palautettava viipymättä. Jos vakuuden palautuksessa on epäselvyyttä, on siitä kerrottava vuokralaiselle, ja samalla kerrottava miten asia ja sen selvittäminen etenevät.  Vakuus on vuokralaisen rahaa, ja sen pidättämiseen on aina oltava selkeä perustelu.

Pirjo Timonen