Investors House: Omistamisen kulttuuri kehittyy – vuokranantajat haluavat helpottaa elämäänsä - OVV Asuntopalvelut

Investors House: Omistamisen kulttuuri kehittyy – vuokranantajat haluavat helpottaa elämäänsä

29.12.2022

Investors House Oyj

Lehdistötiedote 29.12.2022 klo 14:15

Investors House: Omistamisen kulttuuri kehittyy – vuokranantajat haluavat helpottaa elämäänsä

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi marraskuussa yhteensä 359 asuntoa, mikä on kahdeksan prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 332 asuntoa. Kumulatiivisesti 1–11/2022 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 4356 asuntoa on prosentin verran edellisvuoden 4306 asunnon tasoa korkeampi.

OVV Kokonaispalvelun piirissä oli marraskuun lopussa 1639 asuntoa, mikä on 24 % vuodentakaista 1325 asunnon määrää enemmän.

”Asuntosijoittajat ovat tänä vuonna panostaneet sijoitusasuntojensa hoitoon. Tämä näkyy OVV Asuntopalvelut -ketjun kokonaispalvelusopimusten määrän voimakkaana kasvuna. Kokonaispalvelua käyttävät sekä institutionaaliset sijoittajat että yksittäisiä asuntoja omistavat vuokranantajat. Mikään yksittäinen asiakasryhmä ei nouse ylitse muiden, mikä kertoo omistamisen kulttuurin yleisestä kehittymisestä. Vuokranantajat ovat nykyisin halukkaita ulkoistamaan vuokrasuhteen kokonaisvaltaisen hoidon ammattimaisesti toimivalle kumppanille.”, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen.

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

Helsinki 29.12.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot:
Johtaja Antti Lahtinen, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito, puh 040 538 6931

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.

https://www.investorshouse.fi/fi/julkaisut