Tunne oikeutesi ja tiedä velvollisuutesi – hanki oikeaa tietoa - OVV Asuntopalvelut

Tunne oikeutesi ja tiedä velvollisuutesi – hanki oikeaa tietoa

11.02.2016

Asunnon vuokrauksessa on yksinkertaisesti kysymys siitä, että asunnon omistaja antaa omistamansa asunnon toisen henkilön käytettäväksi korvausta vastaan. Sovittaessa vuokrauksesta, sovitaan paljonko korvausta on maksettava ja mitä muita ehtoja osapuolten on noudatettava. Pääsääntöisesti osapuolet voivat sopia pelisäännöt vapaasti, mutta osa ehdoista on määrätty laissa niin, että niistä ei saa poiketa eli sopimusvapautta ei ole.

Asuinhuoneenvuokralaki (AHVL) muodostaa perusrungon, joka sanelee mitä vuokrasuhteessa saa ja pitää tehdä ja mikä on kiellettyä. Kaikkea laissa ei ole sanottu ja riitatilanteissa tuomioistuinten ja kuluttajariitalautakunnan päätökset ovat luoneet käytännön toimintaohjeita. AHVL on vuodelta 1995, mutta oikeuden päätökset elävät ajassa ja lain tulkinta muuttuu maailman muuttuessa. Lain tulkinnat ovat luoneet hyviä suosituksia: Hyvä Vuokratapa, Hyvä Välitystapa, Asunnon normaali kuluminen ja siivous. Vaikka ohjeistukset eivät ole lakitasoisia, tuomioistuinten päätöksiin ne vaikuttavat.

Asuinhuoneenvuokralain henki on pitkälti vuokralaista suojeleva ja säädöksin on pyritty estämään, että sopimuksen vahvempi osapuoli eli vuokranantaja ei pysty kohtelemaan vuokralaista epäoikeudenmukaisesti. Tämä juontuu aikaan, jolloin asunnoista oli kova pula ja saadakseen asunnon vuokralainen joutui suostumaan huonoihinkin ehtoihin. Pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta markkinatilanne on muuttunut eikä vuokranantaja enää voi sanella vuokrausehtoja.

Markkinatilanteen muuttumisesta huolimatta vuokralainen ei aina tiedä mihin hänen on suostuttava ja mitä pitää tehdä. Vuokralainen voi olla nuori tai vuokraustilanne voi olla uusi. Vuokranantajakaan ei aina tiedä omia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan. Google ja keskustelupalstat ovat helpottaneet tiedon puutetta, mutta aina netistä ei saa oikeaa tietoa. Varsinkin keskustelupalstoilla tarinat kulkevat usein tunteen mukaan ilman oikeaa tietoa.

Vuokrakkaan avulla haluamme olla jakamassa oikeaa tietoa. Niin Vuokrakas kuin sen takana oleva OVV Asuntopalvelutkin haluavat edistää hyvää ja reilua vuokratapaa, joka varmistaa hyvän ja turvallisen vuokrauksen niin vuokralaiselle kuin vuokranantajalle. Vuokrakas on toiminut vuodesta 2009 ja sen sivuilla vierailee lähes 200 henkilöä vuorokaudessa – oikealle ja tasapuoliselle tiedolle on selvästi kysyntää.

Kuten Asuinhuoneenvuokralaki ja sen tulkinnat elävät maailman muuttuessa, niin Vuokrakaskin kaipasi uudistumista. Sivusto muuttui ulkonäöllisesti ja sen tekstit tarkistettiin. Sivustoa tullaan myös päivittämään jatkuvasti, jotta sieltä löytyy aina oikea ja ajankohtainen tieto.

Vuokrakas on täysin riippumaton eikä se tuota taloudellista etua kenellekään. Sivusto ei myöskään ole suostunut pyynnöistä huolimatta ottamaan sivuilleen yritysten markkinointia säilyttääkseen vapautensa. Vuokrakasta toimittaa ja sen taustalla toimii työstään innostuneet ihmiset, jotka haluavat intohimoisesti jakaa tietoa ja luoda hyvää ja turvallista elämää vuokra-asunnoissa.

Asuntosijoittajien merkitys Suomelle on erittäin suuri, sillä yksityiset vuokra-asunnot luovat Suomen kehitykselle ensiarvoisen tärkeän joustavuuden. Ilman yksityisiä vuokra-asuntoja ihmiset eivät pysty liikkumaan työn mukana ja kehittämään Suomea. Vuokrakas haluaakin auttaa sijoitusasunnon hankinnassa ja asunnon turvallisessa vuokrauksessa, jotta asuntosijoittajia syntyy lisää ja kaikki hyötyvät.