Taloyhtiön kaksi tapaa kerätä rahaa remonttiin - OVV Asuntopalvelut

Taloyhtiön kaksi tapaa kerätä rahaa remonttiin

16.05.2022

Asunto-osakeyhtiö voi kerätä tulevia remontteja varten varoja rahastoon. Korjausrahaston käyttöaikaa ei ole enää rajoitettu verotuksessa viiteen vuoteen. Asuintalovaraus on kuitenkin usein joustavampi vaihtoehto ennakkosäästämiseen. Se voi olla myös asuntosijoittajan mieleen.

Rahastointi vaikuttaa asunto-osakeyhtiön tilinpäätökseen niin, että osakkailta kerätyt varat merkitään asunto-osakeyhtiön taseeseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon sen sijaan että varat esitetäisiin tuloslaskelmassa vastiketuottoina, jotka lisäävät tilikauden tulosta.

Oman pääoman erä, johon rahastoidut varat taseessa merkitään, voi olla esimerkiksi rakennusrahasto, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, korjausrahasto tai lainanlyhennysrahasto. Valinta riippuu siitä, mitä rahastointipäätöstä tehtäessä on päätetty tai mitä yhtiöjärjestyksessä asiasta on määrätty.

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, rahastoituja varoja pidetään verotuksessa asunto-osakeyhtiön saamina verovapaina pääomansijoituksina.

Jatka lukemista osoitteessa: https://www.taloustaito.fi/bonus/oma-talous/taloyhtion-kaksi-tapaa-kerata-rahaa-remonttiin–tunnetko-vaikutukset/?utm_source=Veroviikko&utm_medium=email&utm_campaign=Veroviikko&fbclid=IwAR3yjBU30lXuvPz84mjSrleMjSGNobhEc5OptPp8NFhjVIeR1uLgKsQtbHs#c5b3e7a6