Kenellä on oikeus mennä asuntooni yleisavaimella? - OVV Asuntopalvelut

Kenellä on oikeus mennä asuntooni yleisavaimella?

05.10.2016

Kenen hallussa taloyhtiön avain yleensä on?

Taloyhtiön yleisavain on yleensä huoltoyhtiön, talonmiehen tai isännöintiyrityksen hallussa. Yleisin käytäntö on, että taloyhtiö on tehnyt avaimen hallussapidosta sopimuksen huoltoyhtiön kanssa. Joissakin tapauksissa yleisavain on isännöitsijän tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan tai muun avaimista vastaavan henkilön hallussa. Kun taloyhtiössä tehdään remonttia, yleisavaimet luovutetaan myös suunnittelun ja remontin suorittavalle yritykselle.

Millä perusteella yleisavaimella saa mennä asuntoon sisään ja voiko asukas kieltää käynnin?

Taloyhtiön edustajalla on asunto-osakeyhtiölain mukainen oikeus käydä asunnossa suorittamassa korjauksia tai tarkistamassa asunnon kuntoa. Tyypillisiä huoltotoimenpiteitä ovat esim. ilmastointikanavien nuohous tai patteritermostaattien vaihtaminen tai vesimittareiden luku. Tämä perustuu taloyhtiön velvollisuuteen huolehtia siitä, että taloyhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat järjestelmät (esim.  lämpö-, sähkö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmät) huoneistossa toimivat.

Huoneistokäynneistä pitää ilmoittaa asukkaalle hyvissä ajoin etukäteen, ja tyypillinen tapa onkin ilmoittaa huoltotoimenpiteistä asuntoon jaettavilla tiedotteilla. Asunto-osakeyhtiölain mukaan korjaustoimenpiteet tulee kuitenkin suorittaa asukkaalle sopivalla hetkellä – onhan asunto kotirauhan suojaamaa aluetta. Asukkaalla on oikeus kieltää asunnossa käynti ja sopia hänelle sopiva aika, ellei työn kiireellisyys tai laatu muuta edellytä. Sopivaa ajankohtaa ei ole kuitenkaan määritelty tarkemmin. Jos asukas on esimerkiksi lähdössä matkoille tai muutoin poissa asunnosta useita viikkoja, eikä hän halua, että asunnossa käydään hänen poissaollessaan, korjaustyöt on järjestettävä sellaisena ajankohtana jolloin asukas on paikalla ja asuntoon pääsy muutoin sopii asukkaalle. Huoneistoon saapuessa Isännöintiliiton linja myös on, että huoltomiesten tulisi soittaa ovikelloa aina ennen yleisavaimen käyttöä.

Jos asukas ei ole paikalla huoneistokäynnin aikana, käynnistä pitää jättää asuntoon viesti jossa kerrotaan milloin ja kuka asunnossa on käynyt ja mistä syystä. Jos asukas huomaa, että asunnossa on käyty ilman lupaa, niin asiassa kannattaa olla aina ensiksi yhteydessä omaan isännöitsijään. Rikoslaissa kotirauhan rikkominen on sanktioitu teko.

Milloin asuntoon saa mennä ilman erillistä ilmoitusta?

Kiireellisissä korjaustapauksissa asuntoon voi olla tarve päästä heti. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi, kun asunnossa epäillään vesivuotoa tai tulipaloa, tai kun epäillään, että asukkaalla on terveyttä tai henkeä uhkaava tilanne. Tällaisissa tapauksissa on yhtiöllä myös oikeus pyytää virka-apua oven avaamiseen esimerkiksi poliisilta tai pelastustoimelta, mikäli ovea ei ehditä avaamaan yleisavaimella.

Pitääkö turvalukon avain luovuttaa huoltoyhtiölle?

Mikäli asunnon omistajalla tai haltijalla on tavallisen lukituksen lisäksi myös erillinen turvalukitus, turvalukituksen avainta ei tarvitse luovuttaa huoltoyhtiölle, isännöitsijälle tai talohallituksen jäsenille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että jos asunnon haltija on teettänyt asuntoon turvalukon, joka joudutaan kiireellisessä sisäänmenossa rikkomaan, pitää asunnon haltijan uusia turvalukko ja korjata ovi omalla kustannuksellaan. Tämän vuoksi onkin fiksua toimittaa myös turvalukon avainkopio huoltoyhtiölle tai yleisavainten haltijalle.

Kuka on vastuussa, jos huoneistossa ilmenee vaurioita huoltomiehen tai remonttiurakoitsijan käynnin jäljiltä?

Etenkin kun talossa suoritetaan isompaa remonttia, voi joskus tulla ilmi huoneiston pintoihin ilmestyneitä kolhuja tai muita vahinkoja. Vaikka kyseessä olisi koko taloyhtiötä koskeva remontti, taloyhtiö ei yleensä ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, vaan korvausvastuu kuuluu vahingon aiheuttaneelle urakoitsijalle tai remontin tehneelle yritykselle. Yksittäisen huoltomiehen käynnin aikana tapahtunutta vahinkoa voi olla vaikeampi todentaa juuri hänen aiheuttamakseen. Perussääntö on, että vahingon aiheuttaja korvaa vaurion, mikäli vaurio on selkeä ja sille voidaan asettaa arvo.

Lähteet:
Etelä-Suomen Sanomat 31.12.2014: Kuka meni sisään yleisavaimella ja miksi? – Varatuomari vastaa, kenellä on oikeus mennä kotiisi
Iltalehti 5.3.2013: Iltalehti selvitti huoltoyhtiöiden pelisäännöt: ”Huoltomies seisoi eteisessäni keskellä yötä”
Finlex: Asunto-osakeyhtiölaki, 8. luku, 1 §: Pääsy osakehuoneistoon