Kenellä on vastuu palovaroittimesta? - OVV Asuntopalvelut

Kenellä on vastuu palovaroittimesta?

09.11.2016

Palovaroitin on ollut pakollinen jokaisessa asunnossa jo vuoden 2000 syyskuusta lähtien. Laite tulisi siis löytyä myös jokaisen vuokralaisen asunnosta. Kuka sitten on vastuussa varoittimen hankkimisesta, asennuksesta ja toiminnasta vuokrahuoneistossa?

Lain mukaan huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan palovaroittimen asennuksesta, toiminnasta ja niiden oikeasta määrästä huoneistossa. Vuokrasuhteen aikana vastuu kuuluu siis asunnon haltijana sen vuokranneelle asukkaalle. Mikäli asunnossa varoittimet ovat jo valmiina, on vuokralaisen pidettävä huoli laitteiden toiminnasta.

Entäpä vuokrahuoneiston ns. tyhjät kaudet, kun uutta vuokralaista ei edellisen poismuutettua ole vielä löytynyt? Tuolloin vastuu palovaroittimista on asunnon omistajalla, sillä luonnollisestikaan vastuuta ei voi jättää poismuuttaneelle asukkaalle vuokrasuhteen päätyttyä. Mikäli asunto on pitkiä aikoja tyhjillään tai vastuukysymys laitteen hankkimisesta on usein pinnalla, voi helpoin ratkaisu siihen olla vuokranantajan valmiiksi hankkimat ja asentamat palovaroittimet. Toiminnantarkastusvastuuta vuokranantaja ei kuitenkaan voi vuokrasuhteen ajaksi ottaa, vaan se pysyy aina vuokrasuhteen ajan vuokralaisella.

Huoneiston jokaisessa kerroksessa alkavaa 60 m2 kohden on oltava yksi palovaroitin. Määräys tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaksikerroksisessa huoneistossa, jossa ylemmässä kerroksessa on 40 m2 ja alakerroksessa 70 m2 tulee yläkerrassa olla vähintään yksi varoitin ja alakerrassa vähintään kaksi varoitinta. Määräys ei kuitenkaan tietenkään tarkoita sitä, etteikö varoittimia voisi olla enemmänkin.

Vakuutusyhtiöstä riippuen on mahdollista, että tulipalon sattuessa vakuutuskorvauksia voidaan keventää tai jopa evätä kokonaan, mikäli huoneistossa ei ole vaadittu määrä palovaroittimia. Tästäkin syystä varoittimen hankkiminen on pieni sijoitus siihen nähden, millaiset vahingot sen hankkimatta jättäminen voi aiheuttaa.

Klikkaamalla tästä pääset palovaroitin.fi sivustolle, jossa on vinkkejä palovaroittimen sijoittamiseen niin, että laitteen tuoma suojaustaso on parhaimmillaan. Varoitin olisi hyvä löytyä jokaisesta huoneesta, lukuun ottamatta kylpyhuonetta ja keittiötä.

Vuoden 2009 helmikuun jälkeen kaikkiin uudisasuntoihin on täytynyt asentaa verkkovirralla toimiva palovaroitin, joka on varmistettu paristolla. Verkkovirtainen palovaroitin pysyy toiminnassa paristokäyttöistä varmemmin ja kiitosta ne saavat tietenkin myös omalta osaltaan paristojätteen vähentämisestä. Vuokralaisen kannalta varoittimet ovat helppoja, sillä ne on asennettu huoneistoihin valmiiksi. Asukkaalla on kuitenkin edelleen vastuu tarkistaa varoittimen toiminta.

Palovaroittimen toiminta tulee tarkistaa kuukausittain ja lisäksi aina kun asunto on ollut tyhjillään muutamankin päivän. Varoittimen testaus on todella helppoa: Paina kannessa olevaa varoitusnappia 5 sekunnin ajan, jolloin palovaroitin antaa hälytysäänen. Äänen kuuluessa paristo on toiminnassa. Lisäksi on hyvä vilkaista varoittimen viimeinen käyttöpäivämäärä, joka laitteessa on mainittu.

Palovaroitin on yksinkertaisuudessaan edullinen ja helppohuoltoinen turva jokaisessa kodissa. OVV Asuntopalveluiden  vuokralaisille vuokrasopimuksen tekohetkellä annettavassa muuttajan muistiossakin uutta asukasta muistutetaan tästä pienestä laissa pakolliseksi säädetystä laitteesta.

Sini-Tuuli Mäkinen