Voiko parveketupakoinnin kieltää? - OVV Asuntopalvelut

Voiko parveketupakoinnin kieltää?

02.11.2015

Aamulehden (21. syyskuuta 2015) artikkelin mukaan parveketupakoinnin kieltäminen aiotaan tehdä helpommaksi, mutta taloyhtiöille asia ei olekaan niin yksinkertainen.

Jotta uusi suunnitelma voisi toteutua, tulisi terveysviranomaisen tehdä paikan päällä arvio siitä, voiko tupakan savu kulkeutua kyseisestä asunnosta yhteen tai useampaan muuhun. Jos näin olisi, voisi taloyhtiön yhtiökokous asettaa huoneistoon asuntokohtaisen tupakointikiellon. Muissa kuin kiellon saaneessa asunnossa tupakointi käytännössä olisi tällöin mahdollista.

Oikeus tupakointiin vai puhtaaseen hengitysilmaan?

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, että uusi laki on vasta luonnosvaiheessa eikä yksityiskohtia ole tarkennettu. Neuvotteleva virkamies Meri Paavola sanoo ehdotuksen lähtökohtana olevan se, että kerrostalon asukkailla on oikeus tupakoida, kunhan se ei aiheuta haittaa muille. Tästä syystä ei voida määrätä yleistä tupakointikieltoa kaikille taloille ja parvekkeille. Ajatuksena kuitenkin on, että jossain kohtaa puhtaan hengitysilman turvaaminen nousisi tupakoivan henkilön ohitse.

Tähän asti tupakoinnin kieltäminen on ollut taloyhtiöille lähes mahdotonta, koska tupakan savun aiheuttaman terveyshaitan osoittaminen on osoittautunut liian vaativaksi.

Taloyhtiöissä pian kahdenlaisia asuntoja?

Isännöintiliitto sekä Kiinteistöliitto näkevät tupakointikiellon edistymisen myönteisenä asiana, mutta mahdollinen menettelytapa herättää heissä epäilyksiä. Sekä Kiinteistöliiton lakipalveluyksikön päällikköä Virpi Hienosta että Isännöintiliiton toimitusjohtajaa Tero Heikkilää mietityttää, riittävätkö terveysviranomaisten resurssit, jos jokainen mahdollinen tupakan savusta aiheutuva haitta tulisi todentaa paikan päällä. Heikkilän mukaan tupakointi aiheuttaa erimielisyyksiä jatkuvasti: ”Ihmiset aiempaa harvemmin törmäävät tupakan savuun, jolloin se ärsyttää enemmän”, toteaa Heikkilä.

Myös tupakointikiellon asuntokohtaisuus mietityttää. ”Myydäänkö samasta yhtiöstä sitten tupakointikiellollisia huoneistoja ja sellaisia, joissa ei ole kieltoa, se on mielenkiintoinen ajatus”, Hienonen pohtii. Ministeriö ei osaa myöskään vastata kysymykseen, onko huoneiston tupakointikielto voimassa toistaiseksi vai pelkästään tietyn ajan.

Tällä hetkellä ministeriö kerää lausuntoja uudesta tupakkalaista, jonka on tarkoitus tulla voimaan ensi kesän aikana.

OVV Asuntopalvelut Tampere