Mitä tehdä, jos vuokranantaja ei palauta vuokravakuutta - OVV Asuntopalvelut

Mitä tehdä, jos vuokranantaja ei palauta vuokravakuutta

25.11.2015

Vuokrasuhteen päätyttyä varmista, että vuokranantajalla on tilinumerosi mihin hän voi palauttaa maksamasi vakuuden, tai uusi osoitteesi vuokravakuustilin talletustodistuksen toimittamista varten. Samalla voit tiedustella, milloin hän tarkastaa asunnon ja palauttaa vakuuden. Mikäli vuokranantaja ei palauta maksamaasi vakuutta kohtuullisessa ajassa vuokrasuhteen päätyttyä, ota häneen yhteyttä ja tiedustele syytä.  Vuokranantaja voi pidättää vakuuden tai osan siitä, mikäli vuokraa tai vesimaksuja on maksamatta tai huoneistoa ei ole siivottu ohjeiden mukaisesti, avaimia ei ole palautettu tai asunto on kulunut enemmän kuin normaali kuluminen edellyttää. Mikäli vuokranantaja pidättää vakuuden kokonaan tai osittain, on siitä ja sen syistä ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti tai sähköpostitse. Vuokranantajan on tällöin toimitettava myös kirjallinen erittely syntyneistä kustannuksista.

Mikäli vuokranantaja ei palauta vakuutta eikä toimita selvitystä tai perustelua asiaan, kannattaa laittaa hänelle tiukka, mutta ystävällinen kirje vakuuden palautusvelvollisuudesta ja päivämäärä mihin mennessä vakuus pitää olla palautettu.  Mikäli sekään ei auta, voit hakea vakuuden palautusta viime kädessä myös oikeusteitse. Mikäli sinulla on oikeusturvavakuutuksen sisältävä kotivakuutus (ns. laaja kotivakuutus), kannattaa ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Voit ottaa yhteyttä myös oikeusaputoimistoon ja mikäli olet vähävarainen, saat maksuttoman oikeudenkäynnin.
Valitettavasti vuokranantajat ovat joskus pyrkineet tapetoimaan huoneiston vuokralaisen vakuusrahalla syyttäen vuokralaista asunnon turmelemisesta, vaikka asunto on ollut jo sangen huonossa kunnossa ennen vuokrausta. Muuttotarkistuksen teko ennen vuokrasuhteen alkua on siis erittäin tärkeää: kannattaa kuvata asunto ennen vuokrausta ja tehdä sen kunnosta kirjallinen muuttotarkastusraportti, johon pyrkii saamaan vuokranantajan allekirjoituksen. Asunnon kuluminen ja siivoaminen eivät aina ole yksiselitteistä ja vaikka mielestäsi olisitkin siivonnut asunnon, vuokranantaja voi olla asiasta eri mieltä.  Yritä tällöin saada häneltä selkeä luettelo siitä, mitä hän haluaa siivottavan lisää.  Voitte myös sopia, että hän pidättää osan vakuudesta siivouskulujen kattamiseksi ja palauttaa loput.

Tarvittaessa voit myös aina ottaa yhteyttä puolueettomaan vuokravälittäjään, joka voi välittää sopuratkaisua.  OVV Asuntopalvelut on usein auttanut, vaikka vuokrasopimusta ei siellä olisi tehtykään.